venerdì 27 aprile 2012

Nel 2012 saranno piantati 16,5 milioni di alberi in Estonia

[Italiano] - Il Centro Statale per la Salvaguardia Forestale (Riigimetsa Majandamise Keskus, noto con l’acronimo RMK) ha appena avviato un procedimento per piantare 16.500.000 nuovi alberi nelle foreste gestite dallo Stato, entro la fine del 2012, con un incremento di circa 3 milioni rispetto all’anno scorso.
Oltre un milione di alberelli sono già stati collocati a dimora nelle ultime due settimane, ovvero a partire dall’inizio della stagione forestale, secondo quanto dichiarato da Tavo Uuetalu, membro del consiglio di amministrazione del RMK. Tra i nuovi alberi che saranno aggiunti al paesaggio nazionale sono annoverati 8.800.000 pini, 6.900.000 abeti e 700.000 betulle, seguiti da minori quantità di querce ed ontani.
Uuetalu ha aggiunto che, come avvenne un anno fa, il RMK aumenterà temporaneamente la propria forza lavoro, attraverso le assunzioni con contratti a termine di 1.500 dipendenti addetti al rimboschimento ed ulteriori 200 addetti ai vivai.
Riigimetsa istutatakse tänavu 16,5 miljonit uut puud
[Eesti keeles] - Tänavu istutab RMK riigimetsa 16,5 miljonit puud, mis on aegade suurim kogus ja võrreldes mullusega ligi 3 miljonit taime rohkem. Üle poole tänavu istutatavatest puudest moodustavad männid (8,8 miljonit taime), lisaks pannakse kasvama 6,9 miljonit kuuse- ja 0,7 miljonit kasetaime ning vähesel määral ka tammesid ja sangleppi.
„Tavapäraselt vähendame lindude ja loomade pesitsushooajal raieid ja keskendume metsauuendustöödele, millega sel aastal alustasime 12. aprillil,“ ütles RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu ja lisas, et tänaseks on mulda jõudnud juba üle miljoni taime. Metsauuendamisperioodil suureneb ka riigimetsa tööjõu vajadus. „Sarnaselt eelmistele aastatele palkab RMK metsauuendustöödele tänavu tähtajaliselt juurde 1500 inimest ja taimlatesse lisaks 200 hooajatöölist,“ lisas Tavo Uuetalu.
Riigimetsa uuendusraiete maht järgneval kümnendil on keskmiselt 8500 hektarit aastas. Uut metsa rajab RMK puid istutades, külvates või looduslikule uuenemisele jättes. 36%-l raielankidest pannakse kasvama männimets, 29%-l kasemets, 26%-l kuusemets ja 8%-l haavikud ja sanglepikud. Riigimetsa uuendamiseks vajalikus koguses taimi kasvatatakse 6 RMK taimlas ning RMK ja Soome riigimetsa majandaja ühisettevõttes AS Eesti Metsataim.
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Nessun commento:

Posta un commento

Palun, sisestage oma kommentaar...
Per favore, lasci un commento qui...
Please, enter Your comment...